Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
  Reamintim membrilor RADIATI că perioada maximă de radiere este de 3 ani.

 

 

   Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului, art. 102, republicat, prevede că:

“Cel interesat poate, atunci când dorește, dar nu mai tarziu de 3 ani și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, să obțină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de Regulament sunt îndeplinite.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009