Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
 

Filiala CECCAR Maramureş este situata in localitatea Baia Mare, str. Victor Babes nr. 4A, postal 430112.

Telefon: 0262220430;

Fax : 0262250427

Email:  ceccarmaramures@ceccarmaramures.ro;

Web:    www.ceccarmaramures.ro

       
Conducerea filialei este asigurată de organele alese si cele executive.

                Structuri alese de catre membrii

 * Consiliul filialei, este compus din 6 membri alesi de Adunarea Generala a membrilor C.E.C.C.A.R.

 * Biroul Permanent al Consiliului filialei Maramureș este format din Președintele Filialei Maramureș și vicepreședinții Consiliului filialei.

Eventualele nerespectări ale normelor profesionale de către membrii C.E.C.C.A.R. intră în competența de soluționare a Comisiei de Disciplină ce activează la nivelul filialei și care are în componența sa un număr de 10 experți contabili.

* Cenzorul filialei asigură verificarea încadrării în reglementările legale ale activităţii financiare a filialei.

Structuri executive

           Conducerea executivă şi Biroul  expertiză contabilă sunt asigurate de Directorul executiv.

Monitorizarea calităţii serviciilor expertilor contabili si a contabililor autorizati şi activitatea de expertiză contabila se efectuează prin auditorul de calitate.

Activitatea filialei se desfășoară prin Birou stagiu si dezvoltare profesională continuă și Birou administrativ.

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009