Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este principalul organism care gestioneaza  profesia contabila din Romania, cu puternica recunoastere internationala. C.E.C.C.A.R. functioneaza ca persoana juridica de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, non-profit din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate in conditiile prevazute de lege. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a pro­fe­siei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia.

Activitatea C.E.C.C.A.R. se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor.

Principala misiune a C.E.C.C.A.R. o reprezintă servirea interesului public prin: continua întărire şi dezvoltare a profesiei contabile din România, furnizarea de valoare pentru toţi contabilii români, elaborarea şi promovarea unor standarde de înaltă calitate, continuarea convergenţei la standarde internaţionale, susţinerea problemelor de interes public în care competenţa profesiei este cea mai relevantă, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii naţionale puternice.

Comandamentele de bază ale C.E.C.C.A.R. sunt:

1. Calitatea serviciilor prestate de membri săi

2. Educaţie iniţială şi dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili

3. Etica şi comportamentul deontologic al profesioniştilor contabili

Sediul central al Corpului este în municipiul Bucureşti. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, C.E.C.C.A.R. este reprezentat in toate cele 42 judete ale tarii, prin filialele sale teritoriale. Este astfel organizat încât să îşi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare.

La nivel central:

Organe de conducere (alese de catre membrii):

-  Conferinţa Naţională;

-  Consiliul Superior;

-  Biroul Permanent;

-  Preşedintele Corpului.

Organe de execuţie (numite sau desemnate):

-  Director general executiv;

-  Birouri (departamente, servicii).

Pe langa Consiliul Superior functioneaza Comisia Superioara de Disciplina, Comisia Centrala de Apel si Comisia de Arbitraj, cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere.

La nivel de filială:

Organe de conducere (alese de catre membrii):

-  Adunarea generală;

-  Consiliul filialei;

-  Biroul Permanent;

-  Preşedintele filialei.

Organe de execuţie (numite sau desemnate):

-  Director executiv;

-  Birouri (departamente, servicii).

Pe langa Consiliul filialei functioneaza Comisia de Disciplina, Comisia de Apel si Comisia de Arbitraj, cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere.

Activitatea C.E.C.C.A.R. si a filialelor sale se controleza de catre cenzori alesi de Conferinta Nationala si, respectiv, de Adunarile generale.

Atributiile principale ale Corpului, potrivit OG nr. 65/1994 sunt urmatoarele:

a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil sau contabil autorizat;

b) organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;

c)  asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;

d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;

e) asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare, pe baza Standardelor Internationale de Evaluare;

f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala a membrilor prin programe  de formare si dezvoltare profesionala adecvata;

g)  apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;

h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate;

i)  editeaza publicatii de specialitate;

j)  alte activitati stabilite prin lege sau regulament.

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009