Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
 Toate activitățile conexe activității clasei CAEN 6920 vor fi incluse în calculul cotizației variabile.


Metodologie obținere  Aviz de principiu pentru înregistrarea unei societăți de expertiză contabilă și de contabilitate la Registrul Comerțului, conform prevederilor art. 9 și art.11 din OG nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare, click aici

 

           1. Cerere înscriere societate;

         2. Cerere modificare societate. 

 

 Înfiinţarea şi autorizarea societăților de expertiză contabilă şi de contabilitate

              

         1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

       Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 și art. 11din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:
  • societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;
  • majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;
  • acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;
  • obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă și contabilitate poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în anexa nr. 1;
  • obiectul de activitate al unei societati de contabilitate poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în anexa nr. 2.

            2. Conţinutul dosarului de înscriere:

                  Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:
  • actele societatii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);
  • dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii (150 Euro);
  • copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal. 

 3. În baza documentaţiei depuse, urmează a se elibera autorizaţia de funcţionare în baza căreia societatea are dreptul de a desfăşura activitatea.


Serviciile contabile pot fi prestate de societăţile de profil în baza avizului anual de exercitarea a profesiei contabile, aviz care se poate obţine, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, doar după îndeplinirea  cumulativă a  condiţiilor prevăzute de reglementările C.E.C.C.A.R. privind acordarea vizei anuale.

 

Pentru confecţionare panouri publicitare

 

 

Extras din Ordinul nr. 187/2008

 

 


Art. 1. Publicitatea membrilor CECCAR, experţi contabili şi contabili autorizaţi precum şi societăţi de profil, se poate realiza şi prin semne pentru individualizare şi recunoaştere, cu următoarele caracteristici:

- format: 

* model exterior cu dimensiuni de 600mmX400mmX80mm, cu/fara lumina;

* model interior cu dimensiuni de 400mmX270mmX80, cu/fara lumina

- material: aluminiu, cu doua fete alipite pe un cadru de otel

- continutul: sigla C.E.C.C.A.R., numele si prenumele expertului contabil sau contabilului autorizat sau denumirea societatii de profil, precum si numarul carnetului sau al autorizatiei de functionare, dupa caz;

- culorile folosite: albastru inchis, albastru deschis si auriu.


Art. 2. Semnele de individualizare si recunoastere (panourile) se executa centralizat, de catre Corp, prin grija Directiei Administrative.

 Art. 3. Pentru confectionarea panourilor si distribuirea catre membrii solicitanti, se va respecta procedura urmatoare:

3.1. Membrul solicitant depune o cerere la filiala de domiciliu care la randul ei informeaza, prin directorul executiv, secretariatul general in legatura cu solicitarea primita.

3.2. Pe baza solicitarii, Directia Administativa ia masuri privind : 

  a) verificarea daca membrul solicitant este inscris in Tabloul Corpului, este la zi cu plata obligatiilor financiare catre Corp si detine viza de exercitare a profesiei ;

b) transmiterea acceptului de realizare a panoului si a costului acestuia.

3.3. In cazul  in care solicitantul agreeaza costul transmis, achita la filiala un avans de 50% din costul panoului.

3.4. Panourile se executa pe baza de comanda transmisa de Corp executantului sau pe baza de contract incheiat intre Corp si executant si se transmit de catre Corp filialei de domiciliu a solicitantului. Solicitantul ridica panoul numai dupa achitarea restului de plata din costul panoului la care se adauga cheltuielile de transport.

Art. 4. Solicitarile de realizare a panourilor pubicitare pentru membrii care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 3 alin. 3 lit. a) vor fi respinse printr-o adresa motivata transmisa solicitantilor.

 

PENTRU  PRETURILE PANOURILOR VA RUGAM CONTACTATI FILIALA !

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009