Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
Prin Hotărârea nr. 20/544 a Consiliului Superior din data de 29.01.2020 s-a stabilit ca începând cu data de 1 februarie 2020 se aplică următoarele:

(i)                Candidații absenți care solicită retragerea de la examen înainte de stabilirea centrelor de examen să primească, la cerere, restituirea a 100% din taxa de examen achitată;

(ii)              Candidații care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;

(iii)           Candidații care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;

(iv)            Candidații care nu s-au prezentat la examen și au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

(v)               Candidații care nu s-au prezentat la examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.


Examenul de aptitudini se organizează în zilele de 13 și 15 martie 2020.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (de la filială)
 • copie legalizată a diplomei de studii economice superioare - pentru experți contabili, respectiv a diplomei de studii medii - pentru contabili autorizați, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, disponibilă aici;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicala de la medic specialist (neurolog sau psihiatru)
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Înscrierile se fac până la data de 24 februarie 2020.        

 În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la nivelul filialei, precum şi în funcţie de criteriul teritorialităţi, dupa centralizarea candidaților înscrisi se vor comunica centrele de examen.

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen si va avea urmatoarea structura:

- Categoria expert contabil:

                        - vineri, 13 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrina si deontologie profesionala

- duminica, 15 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept

- Categoria contabil autorizat: 

            - duminica, 15 martie 2020 si va fi structurata astfel:

- proba scrisa (3 ore) din Contabilitate

- Pauza (2 ore)

- proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Drept si Doctrina si deontologie profesionala.

 

Programa pentru Experți contabili

Programa pentru contabili autorizați            

Mapare discipline


Sinteze, exemple si studii de caz pentru examenul de aptitudini - 80 lei.


 

EXAMEN APTITUDINI - SESIUNE EXTRAORDINARĂ

 

În data de 9 și 16 noiembrie 2019 se organizează o sesiune extraordinară a Examenului de aptitudini.

 

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în noiembrie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:


·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·         certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);

·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, atașată aici;

·         copie a actului de identitate (BI/CI), respectiv certificat de căsătorie, unde este cazul;

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverință medicală, eliberată de un medic specialist (psihiatru sau neurolog) din care să rezulte "capacitate deplină pentru exercitarea profesiei contabile".

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

 

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini, dar nu le-au promovat, vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:


 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală valabilă la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 23 octombrie 2019.

 


Rezultate finale Examen aptitudini dupa proba orala - aprilie 2019  http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 


 

Situaţia rezultatelor obţinute în urma analizei contestațiilor aferente Examenului de aptitudini, sesiunea 13 şi 20 aprilie 2019, validate de comisia de reexaminare: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444


 

Cataloage si baremuri examen aptitudini aprilie 2019: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444


 

Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019

a Examenului de aptitudini

 

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;

·         adeverință medicală valabilă la data examenului;

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 

 

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·         certificatul de stagiu;

·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverință medicală;

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.

 

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.


 

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea aprilie 2019 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală valabilă la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei pentru categoria expert contabil şi 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

 


Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 13 aprilie 2019 (proba scrisă) şi 20 aprilie 2019 (proba orală)

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini se va depune un dosar, până în data de 15.03.2019, cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale (legalizata);
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, atașată aici;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist (psihiatru sau neurolog) din care să rezulte "capacitate deplină pentru exercitarea profesiei contabile".
 • două fotografii tip BI/CI.
 • certificat de căsătorie (unde este cazul).

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) în zilele de 13 aprilie 2019 (proba scrisă) şi 20 aprilie 2019 (proba orală)CECCAR organizeaza gratuit pentru stagiarii care au finalizat stagiul și doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 20 aprilie 2019 cursuri de pregătire la începutul lunii martie 2019. Mai multe detalii găsiți aici.


 

Desfășurarea examenului de aptitudini din luna noiembrie 2018 

 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Intarval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

 

 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.


Examenul de aptitudini se va organiza în zilele de 10 noiembrie 2018 (proba scrisă) şi 17 noiembrie 2018 (proba orală)

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini se va depune un dosar, până în data de 19.10.2018, cuprinzând:

 

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale (legalizata);
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, atașată aici;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist (psihiatru sau neurolog) din care să rezulte "capacitate deplină pentru exercitarea profesiei contabile".
 • două fotografii tip BI/CI.
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.


Programă examen aptitudini noiembrie 2018

Experți contabili

Contabili autorizați


 

Examen de aptitudini sesiunea 21 si 28 aprilie 2018

          Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune până în data de 15.03.2018, la filiala Corpului din raza de domiciliuun dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale (legalizata);
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului, atașată aici;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist (psihiatru sau neurolog) din care să rezulte "capacitate deplină pentru exercitarea profesiei contabile".
 • două fotografii tip BI/CI.
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.


 

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliuun dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale (legalizata);
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală eliberată de un medic specialist (psihiatru sau neurolog) din care să rezulte "capacitate deplină pentru exercitarea profesiei contabile".
 • două fotografii tip BI/CI.
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

 

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la toate filialele CECCAR, la prețul de 75 de lei.

CERERE INSCRIERE EXAMEN DE APTITUDINI 2017

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009